foto1
Firmy Powiatu Gorlickiego
foto1
Instytucje w najbliższej okolicy
foto1
Wszystko w jednym miejscu
foto1
.
foto1
.

18 352 65 76
beskidgorlicki@wp.pl
LGD Beskid Gorlicki.

.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wdrożenie projektu współpracy pn. „Wirtualne zwiedzanie wybranych atrakcji turystycznych” - VIRTOUR

finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiCopyright © 2016 Copyright Baza firm i instytucji Rights Reserved.